DIY: Snuffelmat / Snuffle Mat

Deze keer een DIY voor mijn trouwe viervoeter Dory, namelijk: De snuffelmat! Dat is een matje waar je hondenkoekjes en -snoepjes in kunt verstoppen. Tijdens dit soort ‘braingames’ moeten honden actief op zoek gaan naar eten, door hun neus te gebruiken. Wist je dat 5 minuten snuffelen qua intensiteit gelijk staat aan een wandeling van een halfuur?* Daarnaast vermindert het stress en gedragsproblemen. Een ontspannend spelletje met een lekkere beloning dus en het is mentaal nog een flinke uitdaging ook!

This time a DIY for my four-legged friend Dory, namely: The snuffle mat! That is a mat where you can hide dog biscuits and treats. During these ‘brain games’ dogs have to actively search for food by using their nose. Did you know that 5 minutes of sniffing is equivalent to a walk of half an hour in terms of intensity? A relaxing game with a nice reward and it is mentally quite a challenge too!

*Hondjes moeten uiteraard wel gewoon uitgelaten worden, want dit is geen vervanging qua beweging… 🐶

*Dogs of course must also be walked normally, because this is no substitute in terms of movement… 🐶


[English below…]

Wat heb je nodig?

 • Rubberen ringmat
 • Fleecestof of fleecedekens in kleur(en) naar keuze
 • Stofschaar

Wat moet je doen?

 • Knip de fleece in repen van ongeveer 5cm bij 30 cm. Hier was ik wel even mee bezig, maar het ging sneller toen ik de stof een paar keer dubbel had gevouwen en meerdere lagen tegelijkertijd kon knippen. Mijn fleece kwam bij Blokker en de Lapjesmarkt in Utrecht vandaan en de hoeveelheid stof was te vergelijken met drie fleecedekens.
 • Leg de ringmat op zijn kop en duw de uiteindjes van een fleecereep door twee verschillende gaten. Keer de mat vervolgens om en leg een dubbele knoop in de stof. Herhaal dit voor de hele rij. Mijn ringmat is van Gamma en 40cm bij 60cm.
 • Maak de rijen zowel horizontaal als verticaal en zonodig zelfs diagonaal, want de koekjes en snoepjes moeten er natuurlijk niet doorheen kunnen vallen! Als je meerdere kleuren gebruikt kun je zoals ik een bepaald patroon bedenken, maar je kan uiteraard ook gewoon op gevoel knopen.

En na een héle zondag knopen, (ik heb er nog net geen artrose van in m’n vingers gekregen… 😅), is hij eindelijk klaar!

Het was een simpele, maar tijdrovende DIY en ik heb er later zelfs nog spierpijn van in mijn handen gekregen haha. Dus achteraf gezien was het misschien beter geweest om het knopen te verdelen over een paar avonden op de bank, tijdens het kijken van een film of serie bijvoorbeeld.

Omdat ik voor kleuren heb gekozen die bij ons interieur passen, lijkt het net een soort kussentje! Maar veel belangrijker nog, Dory is er hartstikke blij mee!!! Het schijnt trouwens ook leuk te zijn voor andere huisdieren, zoals katten en konijnen. Laat je huisdier alleen wel altijd onder toezicht met speeltjes en braingames spelen.

Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je deze DIY kunt maken!

Heb je ook een huisdier? En hoe heet ‘ie?

Reageer onder deze post of ga naar contact en stuur me een mailtje.

Deel jouw foto’s van de DIY met de hashtag #irenitalaverde en tag @irenitalaverde. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!!!

“Maak van elke dag een sprookje!” – Irene


What do you need?

 • Rubber ring mat
 • Fleece fabric or fleece blankets in the color(s) of your choice
 • Fabric scissors

What do you have to do?

 • Cut the fleece into strips of about 5cm by 30cm. This took me a while, but it went faster when I folded the fabric a few times and was able to cut several layers at the same time. My fleece came from Blokker and the ‘Lapjesmarkt’ (fabric market) in Utrecht and the amount of fabric was comparable to three fleece blankets.
 • Turn the ring mat upside down and push the ends of a fleece strip through two different holes. Then turn the mat back over again and tie a double knot in the fabric. Repeat this for the entire row. My ring mat is from Gamma and 40cm by 60cm.
 • Make the rows both horizontal and vertical and if necessary even diagonal, because the cookies and candies should of course not be able to fall through! If you use multiple colors you can come up with a certain pattern like I do, but you can of course also just knot away randomly.

And after a whole Sunday of knotting, (it would not surprise me if I developed osteoarthritis in my fingers by now… 😅), it’s finally ready!

It was a simple, but time consuming DIY and it even gave me muscle pain in my hands later on haha. So in retrospect, it might have been better to split the knotting over a few evening sessions on the couch, while watching a movie or series for example.

Because I have chosen colors that match our interior, it kind of looks like a new cushion! But more importantly, Dory is very happy with it!!! It also seems to be fun for other pets, such as cats and rabbits. Just make sure to only let your pet play with toys and brain games under supervision.

I hope you enjoyed reading how to make this DIY!

Do you also have a pet? And what’s it called?

Comment below this post or go to contact and send me an email.

Share your photos from the DIY with the hashtag #irenitalaverde and tag @irenitalaverde. I am curious about the end result!!!

“Turn every day into a fairytale!” – Irene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s