DIY: Vlinderstolp / Butterfly Dome

Ik liep alweer een tijdje geleden over de Lijnmarkt, een gezellig winkelstraatje in Utrecht. Daar zag ik in een etalage opgezette kevers en vlinders staan. Supermooi, maar ook hartstikke duur voor een paar van die kleine insecten… “Dat kan goedkoper”, dacht ik!

Already a while ago I walked along the Lijnmarkt, a cozy shopping street in Utrecht. There I saw taxidermy beetles and butterflies in one of the shop window displays. Beautiful, but also very expensive for a couple of little insects… “That must be possible in a cheaper way”, I thought!


[English below…]

Wat heb je nodig?

 • Stolp(en)
 • Decoratievlinders
 • Kurken onderzetters
 • IJzerdraad (bijvoorbeeld bloemendraad/corsagedraad)
 • Schaar
 • Lijm
 • Zwarte (of een andere kleur) verf
 • Verfkwast

Wat moet je doen?

 • Steek een ijzerdraadje van ongeveer dezelfde lengte als de stolp, door het midden van een kurken onderzetter. Vouw de eerste centimeter om, want op deze manier blijft hij er beter in zitten. Het voor de zekerheid nog even vastlijmen kan uiteraard nooit kwaad.

Door deze eerste stap moet ik meteen denken aan het VPRO-programma ‘Kreatief met Kurk‘ hahaha! 😂 Voor wie het niet kent, dat was een parodie met verschillende sketches van Arjan Ederveen en Tosca Niterink (beter bekend als Theo en Thea) uit de jaren ’90.

Maar dat terzijde

 • Plak nu de onderzetter op de bodem van de stolp, met het lange stuk ijzerdraad rechtopstaand naar boven gericht. Een onderzetter met dezelfde diameter als de binnenkant van de stolp, zorgt voor het mooiste resultaat. Mijn onderzetters van Xenos hadden toevallig precies dezelfde diameter als mijn kleinere stolpen van Action, waardoor je ze nauwelijks ziet zitten. Bij mijn grotere stolp van Ikea was dit helaas niet het geval en valt het dus meer op. Iets waar ik een volgende keer zeker rekening mee ga houden!
 • Verf alles tot een egaal gekleurd geheel en laat het even drogen.
 • Ik had van Yoused.nl en Action al verschillende soorten en maten decoratievlinders in huis, maar je kunt natuurlijk ook zelf iets knutselen of mooie plaatjes van internet printen en uitknippen.

Tip: Neem sowieso eens een kijkje op Yoused.nl! Zij verkopen tweedehands decoratiemateriaal dat eerder is gebruikt als winkelinrichting. Zo waren mijn vlinders die zijn gemaakt van veren, bijvoorbeeld afkomstig uit een etalage van de Bijenkorf. Supertof en milieuvriendelijk!

Terug naar de DIY

 • Voor een wat meer 3D-effect heb ik de vleugels van de papieren vlinders een beetje gevouwen.
 • Puzzel steeds net zo lang tot je de juiste plek hebt gevonden voor een vlinder en plak hem op het ijzerdraadje (of op een andere vlinder). Ik ben zelf begonnen met de grotere vlinders in het midden en heb daarna aan de boven-, onder- en zijkant(en) er steeds kleinere vlinders bijgeplakt. Controleer tussendoor regelmatig of het zowel qua lengte als breedte nog past in de stolp!
 • Knip als je klaar bent het bovenste stuk ijzerdraad dat je niet hebt beplakt af of vouw het om, en… Tadaaa! 🦋

Dit is het eindresultaat! Ik ben er best blij mee. Het zijn natuurlijk geen échte vlinders, maar ik vind het zeker een goed alternatief! En het is nog diervriendelijker ook. 😉

Uiteindelijk heb ik er in totaal drie gemaakt. Eén stolp had van zichzelf al een warm-kleurig lichtsnoertje, dat gaf het eindresultaat een nog betoverender effect… ✨ Het doet me een beetje denken aan Symbolica, een attractie van het pretpark de Efteling!

Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je deze DIY kunt maken!

Wat vind jij van vlinderstolpen? Is het iets voor bij jou in huis?

Reageer onder deze post of ga naar contact en stuur me een mailtje.

Deel jouw foto’s van de DIY met de hashtag #irenitalaverde en tag @irenitalaverde. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!!!

“Maak van elke dag een sprookje!” – Irene


What do you need?

 • Glass dome(s)
 • Decorative butterflies
 • Cork coasters
 • Iron wire (for example floral wire or corsage wire)
 • Scissors
 • Glue
 • Black (or a different color) paint
 • Paintbrush

What do you have to do?

 • Push an iron wire of about the same length as the glass dome, through the center of a cork coaster. Bend the first centimeter in a 90 degree angle, to make sure it stays in place. Of course it couldn’t hurt to also use a little drop of glue.
 • Now glue the coaster on the base of the glass dome, with the long piece of iron wire facing up. A coaster with the same diameter as the inside of the glass dome will give the nicest result. My coasters from Xenos happened to have exactly the same diameter as my smaller glass domes from Action, so you can hardly see them. Unfortunately, this was not the case with my larger glass dome from Ikea and it is therefore more noticeable. Something I will definitely take into account next time!
 • Paint everything into an evenly colored whole and let it dry for a while.
 • I already had different types and sizes of decorative butterflies that I once bought at Yoused.nl and Action, but of course you can also craft something yourself or print and cut out some nice pictures from the internet.

Tip (especially when you live in The Netherlands): Take a look at the website Yoused.nl! They sell second-hand decoration material that has previously been used to decorate Dutch stores. For example, my butterflies which are made of feathers, came from shop window displays of the Bijenkorf. Super awesome and environment-friendly!

Back to the DIY

 • To get some kind of a 3D effect I folded the wings of the paper butterflies a little bit.
 • Keep puzzling until you have found the right place for a butterfly and glue it on the iron wire (or another butterfly). I myself started with the larger butterflies in the middle and then added smaller butterflies to the top, bottom and side(s). Don’t forget to check regularly whether everything still fits in the glass dome in terms of length and width!
 • When you are done, cut or bend back the top piece of iron wire that you have not covered, and… Tadaaa! 🦋

This is the end result! I am quite happy with it. Of course it’s not made with real butterflies, but I certainly think this is a good alternative! And it is more animal-friendly too. 😉

In the end I made three in total. One glass dome already had a warm-colored light cord of itself, which gave the end result an even more enchanting effect … ✨ It reminds me a bit of Symbolica, an attraction in a Dutch theme park called the Efteling!

I hope you enjoyed reading how to make this DIY!

What do you think of butterfly domes? Would you put some in your own home?

Comment below this post or go to contact and send me an email.

Share your photos from the DIY with the hashtag #irenitalaverde and tag @irenitalaverde. I am curious about the end result!!!

“Turn every day into a fairytale!” – Irene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s