DIY: Panama Hoedje / Panama Hat

Deze DIY is heel makkelijk en kan haast niet mis gaan! De kracht zit hem dan ook in de eenvoud. Het idee van dit soort kleurrijke hoedjes heb ik opgedaan tijdens een vakantie in Tarifa, een artistiek ‘bohemian’ stadje in het meest zuidelijke puntje van Spanje. Ik vind het een perfect cadeautje voor verjaardagen in de lente en zomer of bijvoorbeeld Moederdag!

This DIY is very easy and basically cannot go wrong! The strength lies in its simplicity. I got the idea of these colorful hats during a holiday in Tarifa, an artistic ‘bohemian’ town in the most southern tip of Spain. I think it’s a perfect gift for spring and summer birthdays or for example Mother’s Day!


[English below…]

Wat heb je nodig?

 • Strooien Panama hoedje met zwarte band
 • Verf in een kleur naar keuze
 • Verfkwast

Wat moet je doen?

 • Kies een kleur verf die goed past bij jou of de persoon waarvoor je het hoedje maakt. Ik heb ook een hoedje voor mijn moeder gemaakt en had stiekem een truitje van haar meegenomen, zodat ik precies de juiste kleur kon mengen. (Ze houdt erg van groen en blauw, ik heb het dus niet van een vreemde… 😉) Doe sowieso eerst even een klein testje op een onopvallend plekje van de hoed, want eenmaal opgedroogd kan de verfkleur soms wat anders uitvallen.
 • Sla de zwarte band van de hoed om naar boven, zo kan je met de verfkwast makkelijk hoog genoeg komen, zonder per ongeluk vlekken te maken. Bij mij bleef het goed dubbelgevouwen zitten, dus had ik lekker m’n handen vrij tijdens het verven. Zorg dat je ook goed tussen de strootjes gaat.
 • Ik wilde de binnenkant ook netjes afwerken, maar helaas was bij één van de hoedje het randje een beetje scheef gestikt, waardoor je na het verven een raar wit stukje bij mijn voorhoofd bleef zien. Uiteindelijk heb ik er toch maar een beetje verf op gedaan en viel het gelukkig niet meer op! De Panama hoedjes kwamen oorspronkelijk bij Flying Tiger (groen) en Primark (blauw) vandaan.
 • Om het nog specialer te maken, kun je ervoor kiezen een naam, persoonlijke boodschap of quote op het randje schrijven of stempelen.
 • De verf die ik heb gebruikt zou na het drogen watervast moeten zijn, maar je kan er voor de zekerheid natuurlijk altijd nog een laagje acryl vernis overheen doen. Als de hoed helemaal droog is, doe je de zwarte band weer terug op zijn plek, en… Dan is hij af!

Dit is het eindresultaat! Je kunt er naar mijn mening alle kanten mee op en (afhankelijk van de rest van je outfit) gaan voor zowel een strakke, stijlvolle look, als de wat meer artistieke, bohemian uitstraling. Ik word er in ieder geval helemaal vrolijk van en mijn moeder was er ook blij mee! Gelukkig is het lekker weer, want ik krijg meteen zin om naar buiten te gaan…

Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je deze DIY kunt maken!

Voor wie zou jij een hoedje willen maken? En in welke kleur?

Reageer onder deze post of ga naar contact en stuur me een mailtje.

Deel jouw foto’s van de DIY met de hashtag #irenitalaverde en tag @irenitalaverde. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!!!

“Maak van elke dag een sprookje!” – Irene


What do you need?

 • Straw Panama hat with black band
 • Paint in a color of your choice
 • Paintbrush

What do you have to do?

 • Choose a color of paint that suits you or the person you’re making the hat for. I also made a hat for my mother and secretly took a T-shirt from her, so I could mix the exact same color. (She likes green and blue very much, so I guess it runs in the family… 😉) First do a small test on an unnoticeable spot of the hat, because once dry the paint color can sometimes turn out slightly different.
 • Fold the black band of the hat upwards, so you can easily get high enough with the paintbrush, without accidentally staining. For me it stayed in place, so I had my hands free while painting. Make sure you also paint well between the straw.
 • I also wanted to paint the inside neatly, but unfortunately the border of one of the hats was stitched a little crookedly, so when I wore it you could still see a strange white part on my forehead. In the end I put a little paint on it anyway and luckily it was no longer noticeable! The Panama hats originally came from Flying Tiger (green) and Primark (blue).
 • To make it even more special, you can choose to write or stamp a name, personal message or quote on the inside border.
 • The paint I used should be waterproof after drying, but of course you can always add a layer of acrylic varnish, just in case. When the hat is completely dry, put the black band back in place, and… It is finished!

This is the end result! In my opinion you could wear it with many different styles and (depending on the rest of your outfit) go for a neat, stylish look, as well as a more artistic, bohemian vibe. In any case, it makes me very cheerful and my mother was happy with it too! Fortunately the weather is nice, because I immediately feel like going outside…

I hope you enjoyed reading how to make this DIY!

Who would you like to make a hat for? And in what color?

Comment below this post or go to contact and send me an email.

Share your photos from the DIY with the hashtag #irenitalaverde and tag @irenitalaverde. I am curious about the end result!!!

“Turn every day into a fairytale!” – Irene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s